vrijdag 12 juli 2013

Kaart Algerije en Algiers, Sahara en Noord-Afrika Vakantie

Kaart Algerije, steden, wegen: CIA
Algerije heet officieel de Democratische Volksrepubliek Algerije. Het is een land aan de Middellandse Zee in Noord-Afrika en telt 34.178.188 inwoners (2009). De hoofdstad is Algiers.

Ten oosten van Algerije liggen Tunesië en Libië. In het zuiden grenst het land van oost naar west aan Niger, Mali en Mauritanië.

In het uiterste westen grenst het land aan het gebied Westelijke Sahara en in het noordwesten aan Marokko.

Landschap
Algerije valt in twee belangrijke geografische gebieden uiteen. Dit zijn het noordelijke kustgebied en het veel grotere gebied in de Sahara in het zuiden van het land.

Atlasgebergte
Het noorden van Algerije is onderdeel van het Atlasgebergte. De kust is grotendeels steil en hier liggen een aantal halfronde baaien met aan de westzijde havens.

De noordelijke bergketen is de Kleine of Tell Atlas.

Maghreb
Algerije land hoort samen met Tunesië, Mauritanië, Marokko en Libië tot de Maghreblanden, een groep landen in het noordwestelijke deel van Afrika.

Klimaat en vakantie
Algerije kent een klimaat dat varieert van mediterraan, continentaal en aride. De Tell Atlas in het noorden heeft een mediterraan kustklimaat.

De hoogvlakte kent een meer continentaal klimaat. In de Sahara in het zuiden heerst een droog woestijnklimaat.

Trekpleisters voor een vakantie in Algerije zijn onder meer woestijnreizen, badplaatsen aan de kust met de stranden en historische steden.

Kaart steden Algerije
Naast de hoofdstad en grootste stad Algiers zijn een aantal andere steden in Algerije: Oran, Constantine, Annaba, Batna, Blida, Sétif, Chlef, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Biskra, Tébessa.

Tiaret, Ouargla, Béjaïa, Skikda, Tlemcen, Bordj Bou Arreridj, Béchar, Médéa, Touggourt, Jijel, Souk Ahras, Mostaganem, M'Sila, El Eulma, Khenchela, Saïda, El Oued.

Guelma, Relizane, Laghouat, Bordj el Kiffan, Bou Saada, Bab Ezzouar, Messaad, Barika, Ain Beida, Ghardaia, Baraki, Aïn Oussera, El Khroub.


Kaart steden Algerije: CIA

Kaart provincies Algerije
Algerije is bestuurlijk onderverdeeld in 48 provincies (wilayas). Deze provincies bestaan uit districten (daïras) en die bestaan weer uit gemeenten (baladiyahs).

Kaart provincies Algerije: CIA

Kaart Algerije 1870
De onderstaande historische kaart van Alexandre Vuillemin toont de drie provincies Algiers, Oran en Constantine tijdens de Franse bezetting van Algerije.

De kaart met deze departementen uit 1877 (?) komt overeen met de bestuurlijke situatie in Algerije in 1870.

Kaart Algerije departementen in 1870. Alexandre Vuillemin, (1877?)

Kaart Algerije
Algerije grenst aan Tunesië, Libië, Niger, Mali, Mauritanië, Westelijke Sahara en Marokko. In het noorden ligt het aan de Middellandse Zee. De hoofdstad van het Noord-Afrikaanse land is Algiers.

Kaart Algerije, steden, wegen, relief, spoorlijnen, rivieren, topografie: CIA